Information til havnens bådejere

Sommer 2023


1. April startede den nye havnefoged Finn Frigast. Finn er vant til det maritime miljø både arbejdsmæssigt og privat, kom og hils på ham.


Søsætningen er vel overstået i bedes hente jeres årsmærker, medbring jeres forsikringsbevis og/eller kvittering for betaling af forsikring. 


Vi opfordrer alle til at vende skiltet på grønt når man tager på tur, send en mail til havn@dragoer.dk dagen før i kommer hjem så vender vi den til rød om morgenen. I kan også ringe på telefonnummer 32891570 til havnekontoret i kontortiden 10 - 12 eller 16-17.30 alle dage i juni, juli og august.


Diesel og elpriser følger dagspris inklusiv omkostninger og vedligeholdelse.


Så har vi igen udlagt 2 røde kugleafmærkninger lige ud for det østlige molehoved i indsejlingen til ny havn. Afmærkningen er sat for at advare mod det lave vand i den sydøstlige side af indsejlingen. Hold vest om de 2 mærker. 

 


Ved akut opstået problemer uden for havnekontorets åbningstid kan du kontakte havnefogeden på +45 2148 4132