VIGTIG INFORMATION

VIGTIG sejladsinformation vedr. Dragør Ny Havn (Lystbådehavn).

 

Vær opmærksom på fortøjningsliner udlagt vinkelret på den østlige del af Landgangen (se oversigtskortet under Gæstesejlerinfo).

 

Det tilrådes at holde godt øje med liner fra både fortøjret langs Landgangen. Linerne er forankret til kæde midt i bassinet, og der kan således passeres sikkert midt i bassinet og mod pælene nord for.

BESEJLING


Dybden

i indsejlingsrenden til Dragør Gl. Havn er 3,5 m og i havnen indtil 3,5 m. Dybden i renden til Lystbådehavnen er 2,5 m.

 

Advarsel

Som følge af tilsanding m.v. flyttes afmærkningen i indsejlingen til Lystbådehavnen eftersom farvandet forandrer sig.


Største skibe der kan besejle havnen:

Dragør Gl. Havn: Lystfartøjer med længde 23 m, bredde 7 m og dybgang 3,0 m.

Lystbådehavnen "Ny Havn": Lystfartøjer med længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.


Erhvervs- og Orlogsfartøjer med længde 45 m bredde 10 m og dybgang 3,0 m.

 

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m. NE.lig storm kan give indtil 1.4 m højvande og SE.lig storm indtil 1,0 m lavvande. (se aktuel vandstand - klik her.)

 

Besejling

skal ske med moderat fart.

Fartbegrænsning 3 knob.

Lodser ved havnen.

 

Afmærkning

Afmærkningen i indsejlingen til Lystbådehavnen er udlagt i perioden 1/4-15/11.


Gæstekaj foran Café Espersen skal du være opmærksom at ved bøjerne, er der kun 2 meters dybde.

 

Fyr

Brændetid for fyrene i indsejlingen til Lystbådehavnen: 1/4-15/11.